Het concept van onze éénjarige opleiding ‘Inleiding Klassieke Islam’ is gefundeerd op drie pijlers, waar het vak Arabisch als een rode draad doorheen loopt. Dit alles wordt aangevuld met een viertal masterclasses die door het jaar heen op verschillende momenten worden verzorgd. Uitgewerkt is dat als volgt:

Arabisch: Na het eerste jaar wordt verwacht dat de student op intermediair niveau (simpele) teksten kan lezen, schrijven en conversaties voeren.

Qur’an: de pilaar ‘qur’an’ is gericht om in ieder geval een basisrelatie met de Qur’an te creëren door studenten tajwid bij te brengen, gekoppeld met tafsir van korte surahs en (deel) van surah al-Baqarah. Het uit het hoofd leren van tenminste 15 korte surahs is tevens een belangrijk onderdeel van deze pijler

Binnen de pijler ‘Hadith’ zullen studenten geacht worden om niet alleen de sirah van de Profeet (saw) op hoofdlijnen te kennen, maar ook enkele belangrijke fundamenten te kennen van de hadith wetenschappen. Grote nadruk zal gelegd worden op de praktisch toepassing van de hadith van de Profeet (saw) in het dagelijkse leven

Fiqh & Aqidah: door het jaar heen krijgen studenten de kans om zich te bekwamen in de fiqh-regels van de rituele wassing, het gebed en de Ramadan. Gedurende de lessen wordt voornamelijk gedoceerd vanuit de Hanafi methodologie, maar studenten krijgen ook de gelegenheid om deze zaken vanuit de Maliki wetschool te volgen. Naast fiqh vormt Aqidah ook een belangrijk onderdeel waarbij studenten ingeleid zullen worden in de geloofsformuleringen en geloofsartikelen zoals wij die kennen vanuit de Ash’ari en Maturidi leerscholen

De masterclasses zullen gegeven worden door zowel eigen hoofddocenten van het Minhaj Instituut, als gastdocenten uit het buitenland die m.n. in het Engels zullen doceren. Er zijn vier onderwerpen die aan bod zullen komen: hanafi usul-ul-hadith, maturidi en ash’ari aqidah, islam & terrorisme, kufr, shirk & bid’ah.